Dr. Melike Üzüm

Profile

Academic positionLecturer, Assistant Professor, Researcher
Research fieldsHistorical Linguistics,Other European Languages (Linguistics)
KeywordsUzbek, evidentiality, scope order, modality, aspect

Current contact address

CountryTurkey
CityAnkara
InstitutionBaskent University
InstituteDepartment of Turkish Language and Literature

Host during sponsorship

Prof. Dr. Julian RentzschInstitut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz
Start of initial sponsorship01/04/2021

Program(s)

2020Georg Forster Research Fellowship Programme for Postdocs

Publications (partial selection)

2021Melike ÜZÜM, Bilge GÖKTER GENÇER: Türkçede Belirteçlerin İşlevleri ve Sözlük Tanımları: özetle, basitçe, açıkçası, açıkça. In: Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 5, 2021, 2757-2779
2021Melike ÜZÜM: Türkçede Tümcesel Belirteçlerin Söz Dizimsel ve Semantik Özellikleri: Konuşucuya Yönelik Belirteçler. In: Türkbilig, 42, 2021, 149-167