Query Details

Prof. Dr. Vladimir I. Tishkov

Tishkov, Prof. Dr. Vladimir I.

Moscow M.V. Lomonosov State University, Russian Federation
Field of research: Biochemistry
Host: Prof. Dr. Vlada B. Urlacher Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
  • Svetlana V. Khoronenkova, Vladimir I. Tishkov: High Throughput Screening Assay for D-Amino Acid Oxidase. In: Analytical Biochemistry. 374(2), 2008, p. 405 - 410 [high throughput screening assay D-amino acid oxidase dot-blot analysis].


More information on Prof. Dr. Vladimir I. Tishkov