Dr. Melike Üzüm

Profile

Academic positionAssociate Professor, Senior Lecturer, Reader
Research fieldsHistorical Linguistics,Other European Languages (Linguistics)
Keywordsdialectology, Uzbek, evidentiality, modality, aspect
Honours and awards

2022: TUBITAK International Postdoctoral Research Fellowship Program for Turkish Citizens

2021: Georg Forster Research Fellowship for PostDocs

2019: DAAD - Research Stays for University Academics and Scientists

2018: DAAD -Intensivsprachkursstipendium, Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service

Current contact address

CountryTurkey
CityAnkara
InstitutionHacettepe University
InstituteDivision of Turkish Language and Literature
Homepagehttps://ctl.hacettepe.edu.tr/

Host during sponsorship

Prof. Dr. Julian RentzschInstitut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz
Prof. Dr. Nurettin DemirDivision of Turkish Language and Literature, Hacettepe University, Ankara
Start of initial sponsorship01/04/2021

Program(s)

2020Georg Forster Research Fellowship Programme for Postdocs

Publications (partial selection)

2023Melike ÜZÜM: Dilbilgisel Kanıtsallık İşaretleyicilerinin Sözlükselleşmesi: Özbek Türkçesinde mish-mish(lar). In: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2023, 315-334
2023Melike ÜZÜM: The Distinction Between Synchronous and Retrospective Inferences in Uzbek: shekilli and –(i)bdi. In: Archiv orientální, 91, 2023, 89-111
2023Melike ÜZÜM: The development and functions of the inferential marker chog‘i in Uzbek. In: Acta Linguistica Academica, 70, 2023, 109-138
2022Melike ÜZÜM: Birinci Kişi Katılımı Bağlamında Mehmet Âkif Ersoy’un Eserlerinde Kanıtsallığın Görünümü. In: ODÜSOBİAD, 2022, 73-90
2022Melike ÜZÜM: Özbekçede Birinci Kişi ve Kanıtsallık Etkileşimi: -(i)bman ve ekanman. Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar. Paradigma, 2022. 359-384
2021Melike ÜZÜM, Bilge GÖKTER GENÇER: Türkçede Belirteçlerin İşlevleri ve Sözlük Tanımları: özetle, basitçe, açıkçası, açıkça. In: Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 5, 2021, 2757-2779
2021Melike ÜZÜM: Türkçede Tümcesel Belirteçlerin Söz Dizimsel ve Semantik Özellikleri: Konuşucuya Yönelik Belirteçler. In: Türkbilig, 42, 2021, 149-167